Jdi na obsah Jdi na menu
 


MEZINÁRODNÍ VC Bratislavy 4.10.2008

4. 10. 2008

I. ročník Memoriál Roberta Bindera

v jude dorastu a dorasteniek

INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT

R O Z P I S

Názov: Veľká cena Sokol Bratislava I. v jude dorastu a dorasteniek

Usporiadateľ: JUDO oddiel TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady

Veranstalter/Organiser:

Dátum: 04.10.2008

Riaditeľ súťaže: Jaroslav Duroška

Miesto konania: športová hala judo

Ort/PLACE: Sokolská 1, Bratislava

Štartujú: A/dorastenci/ky roč. 1992 – 1993, U 17

Athletes: B/starší žiaci/ky roč. 1994 – 1995, U 15

Startberechtigt:

M/W Cadets, Schuller

Hmotnostné kategórie: dorastenci: do 45, 50, 55, 60, 66, 73, 81, nad + 81 kg

Gewichtkategorien: dorastenky: do 52, 57, 63, nad + 63 kg

Weight-Categories

predpis: súťaží sa podľa ustanovení pravidiel juda,

súťažného poriadku a tohoto rozpisu

rozhodcovský zbor:

hlavný rozhodca: Jukl Tomáš

Refereeing: Hošták, Donner, Pospíšek, Zagorov, Sýs,

Sýsová

poznámka: usporiadateľ poskytne delegovaným rozhodcom paušálnu

náhradu podľa § 34 zákona 283/2002 Z.z. v platnom znení

Kooptovaným rozhodcom sa náhrady

neposkytujú

štartovné : Sk 50,- za každého pretekára splatné pri vážení

mimo zahraničných pretekárov

úhrada nákladov: športovci štartujú na náklady vysielajúcej TJ / klubu

ubytovanie : na základe záväznej objednávky zaslanej na adresu riaditeľa

Accommodation, súťaže do 25.09.2008

Ubernachtung

Price 10 euro pro night

00421 (0)903 476675please reservation for accommodation to 30.09.2008,

časový program:

weight control/Abwage váženie: 9,00 - 10,00

drawing of lots losovanie: 10,00 - 11,00

beginning /Beginn začiatok: 11,00

ceny: víťazi jednotlivých kategórií obdržia diplom a vecnú cenu

awards

poznámka: povolená tolerancia hmotnosti o + 1 kg

V Bratislave dňa 10.01.2008

Ing. Anton Pospíšek Mgr. Jaroslav Duroška

predseda oddielu juda riaditeľ súťaže

email: pospisek@natfund.gov.sk

Schválené: 4.2.2008